JSK Falken

JSK Falken

Då betalar du 200 kr till:
JSK Falken
Bg. 5786-9927
och skriver ditt namn, adress och e-post. 

Medlemsåret gäller:
1 jan. - 31 dec..
Välkommen!

Styrelsen


Ordförande:  Thomas Nilsson       070-928 35 09

Kassör:          Sara Jonasson          070-392 50 52

Sekreterare:   Anita Tropp             070-554 47 18

Ledamot:       Emil Jonasson         073-309 99 24

Ledamot:       Roger Löndal          070-214 70 37

Ledamot:       Benno Mahlberg     070-246 08 96

Ledamot:       Michael Jonasson    076-131 49 10

Ledamot:       Joakim Eriksson      070-648 31 59

Ledamot:       Mats Sturesson        070-348 73 45

Suppleant:     Jasmin Sturesson     073-407 86 86

Suppleant:     Lennart Svensson    073-572 56 87

Kontakt
Jägarexamen:     Thomas Nilsson           070-928 35 09
Bokningar:           Anita Tropp                   070-554 47 18
Jaktstig:                Anna Magnusson        070- 432 44 61

Trapansvarig:       Roger Löndal                070214 70 37 
Fastigheter:           Thomas Nilsson          070-928 35 09
Webansvarig:        Anita Tropp                  070-554 47 18
Älgbanan:              Roger Löndal                070-214 70 37
          "                      Michael Jonasson       076- 131 49 10