JSK Falken

JSK Falken

 Välkomna år 2023!

OBS!
Hela banan är stängd
från 22/10 -3/11 pga älgjakt!
Ingen skjutning är tillåten!

2023 års skjuttider finns under program!

Då betalar du 200 kr till:
JSK Falken
Bg. 5786-9927
och skriver ditt namn, adress och e-post.
Medlemsåret gäller:
1 jan. - 31 dec. 

Välkommen!